Tarieven en kortingen

 

Nieuwe tarieven

schooljaar 2020-2021

1 richting
(alleen muziek of alleen woord of alleen dans)
2 richtingen
(een combinatie van 2 richtingen)
3 richtingen
(cursussen uit muziek en woord en dans)
Jonger dan 18 en je volgt geen instrument

 75,50

 119,50

 163,50

Jonger dan 18 en je volgt een cursus instrument of zang

 85

 125,00

 169,00

 
Vanaf 18 tot en met 24 en je volgt geen cursus instrument of zang

 141,50

 275,50

 409,50

Vanaf 18 tot en met 24 en je volgt een cursus instrument of zang

 151

 285

 419

 
Vanaf 25 en je volgt geen instrument

 325,50

 
 
Vanaf 25 en je volgt een instrument

 335,00

 653

 
 
Kleuterdans
57,50
   
  Kortingen:
  In volgende gevallen is korting mogelijk

1. Uitkeringsgerechtigde werklozen (met attest)
2. Personen met een leefloon (met attest)
3. Personen met een handicap (met attest)
4. Personen die arbeidsongeschikt zijn (met attest)
5. Residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI (met attest)
6. Politiek vluchtelingen (met attest)
7. Volwassenen tusssen 18 en 24 jaar (korting is verrekend in het tarief)
8. Vermindering voor jongeren uit hetzelfde gezin onder de 18 jaar
    (wordt automatische verrekend)
9. Vermindering voor een bijkomende studierichting in het kunstonderwijs
(wordt eveneens automatisch verrekend voor richtingen binnen de eigen academie)
10. Personen ten laste onder punten 1, 2, 3 of 6.