Missa Pro Defunctis

De "missa pro defunctis", of mis voor de overledenen, is waarschijnlijk geschreven voor het overlijden van Keizer Karel V. In ieder geval werd dit meesterwerk te zijner gedachtenis in 1559 uitgevoerd in Mexico, de nieuwe wereld. Het Vocaal Ensemble Da Cantar legt zich toe op het zingen van 4- tot 8-stemmige renaissancemuziek uit West-Europa. 

Da Cantar, vocaal ensemble
Koen Pauly, orgel
Diederik Glorieux, leiding

Alle info op: https://www.musicah.be