CORONA UPDATE: Code Rood tot de herfstvakantie

Code rood tot en met krokusvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts op 2 januari beslist dat de huidige coronamaatregelen in het DKO van kracht blijven tot aan de krokusvakantie. 

Door een verfijning van de richtlijnen is het voor enkele vakken opnieuw mogelijk om maximaal 4 leerlingen per uur toe te laten.

Concreet gaat het over:

-groepsmusiceren met uitzondering van blazers en zangers

-combo’s JPR met uitzondering van blazers en zangers

-muziektheorie, compositie, klanklab

-statische lessen woord

-schrijver

De leerkrachten communiceren hierover rechtstreeks met hun leerlingen.

Organisatie per domein:

MUZIEK:

1ste en 2de graad

-leerlingen jonger dan 12 jaar mogen naar de lessen komen

-instrumentles: enkel 1 op 1 les. Al kan er voor -12 jarigen een uitzondering gemaakt worden. Hier is het mogelijk om tot 4 leerlingen per uur te gaan (met uitzondering van blazers en zangers); op voorwaarde dat de ruimte groot genoeg is.

3de en 4de graad

-instrumentles: enkel 1 op 1 les

-muziekleer volwassenen: 1 op 1 les

-arrangeren: online oefeningen via Noteflight

-groepsmusiceren; combo JPR (uitgezonderd zangers en blazers): deze lessen kunnen doorgaan met maximaal 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling)

-muziektheorie; compositie; klanklab; muzieklab; muziekgeschiedenis: deze lessen kunnen doorgaan met maximaal 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling) of online oefeningen via Noteflight

-musical (zang): 1 op 1 of online

WOORD:

1ste en 2de graad

-leerlingen jonger dan 12 jaar mogen naar de lessen komen

3de en 4de graad; Schrijver

-de lessen kunnen doorgaan met maximaal 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de lessen statisch worden gegeven en dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling)

-musical (woord): 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de lessen statisch worden gegeven en dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling)

DANS:

Kleuters; 1ste en 2de graad

-leerlingen jonger dan 12 jaar mogen naar de lessen komen

3de en 4de graad

-de lessen kunnen enkel online doorgaan

-musical (dans): online

 

Algemene richtlijnen:

-mondmaskerplicht voor alle leerlingen vanaf 6 jaar

-eenrichtingsverkeer op school

-hygiënemaatregelen (regelmatig handen wassen; ontsmetten)

-bij koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, verkoudheid,… blijf je best thuis