CORONA UPDATE 1 Februari: Code Rood tot de Krokusvakantie

Beste ouder,
Beste cursist,

Met dit overzicht willen we jullie een zo duidelijk mogelijk antwoord bieden op de vele vragen ivm de nieuwe maatregelen. Er rees veel onduidelijkheid over de positie van het DKO binnen de nieuwe maatregelen. Het DKO kan namelijk niet zomaar onder de noemer ‘hobby’ gecatalogeerd worden. Het is een volwaardig onderwijstraject. De minister bevestigt dat het Deeltijds Kunstonderwijs wel degelijk ‘onderwijs’ is. In tegenstelling tot wat in de media circuleert, betekent dit dat uw kind niet hoeft te kiezen. Het mag alle lessen woord dans muziek beeld aan een academie combineren. Wij kijken er alvast naar uit om ook de komende weken de leerlingen ‘coronaproof’ in de H.A.P! te mogen ontvangen.

Door een verfijning van de richtlijnen is het voor enkele vakken opnieuw mogelijk om maximaal 4 leerlingen per uur toe te laten. De leerkrachten communiceren hierover rechtstreeks met hun leerlingen.

NIEUWE MAATREGELEN VANAF 1 FEBRUARI 2021 TOT ONBEPAALDE DUUR

Jongeren -12 jaar:

- bubbels van 10
- DKO + 1 andere hobby.
- alle lessen muziek woord dans en beeld kunnen gevolgd worden. Jongeren mogen dus zowel naar H.A.P! als naar AHA!
- indien een lln uit veiligheidsoverwegingen beslist niet te komen, dan wordt er samen met die lln gekeken hoe de lessen kunnen verder gevolgd worden (dat kan via online les, een opdracht,….)
- extra inzetten op veiligheid, zo kunnen we de continuïteit van de lessen garanderen.

Jongeren 12-18 jaar:

- de huidige maatregelen blijven van kracht.

Organisatie per domein:

PODIUMKRIEBELS:

- de klassen podiumkriebels met meer dan 10 leerlingen worden in 2 groepen gesplitst. De leerlingen hebben afwisselend 1 week les en 1 week geen les

MUZIEK:

2de graad

- de lessen muziekatelier met meer dan 10 leerlingen worden in 2 groepen gesplitst. De leerlingen hebben elke week les maar slechts 1u ipv 2u.

-instrumentles: Wie naar H.A.P! komt, komt op normale uur.

3de en 4de graad

- instrumentles: enkel 1 op 1 les

- muziekleer volwassenen: 1 op 1 les

- arrangeren: online oefeningen via Noteflight

- groepsmusiceren; combo JPR (uitgezonderd zangers en blazers): deze lessen kunnen doorgaan met maximaal 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling)

- muziektheorie; compositie; klanklab; muzieklab; muziekgeschiedenis: deze lessen kunnen doorgaan met maximaal 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling) of online oefeningen via Noteflight

- musical (zang): 1 op 1 of online

WOORD:

2de graad

- de lessen woordatelier met meer dan 10 leerlingen worden in 2 groepen gesplitst. De leerlingen hebben afwisselend 1 week les en 1 week geen les.

3de en 4de graad; Schrijver

- de lessen kunnen doorgaan met maximaal 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de lessen statisch worden gegeven en dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling)

- musical (woord): 4 leerlingen per uur op voorwaarde dat de lessen statisch worden gegeven en dat de ruimte groot genoeg is (10m² per leerling)

DANS:

Kleuters; 1ste en 2de graad

- de lessen kleuterdans en dansatelier met meer dan 10 leerlingen worden in 2 groepen gesplitst. De leerlingen hebben afwisselend 1 week les en 1 week geen les.

3de en 4de graad

- de lessen kunnen enkel online doorgaan

- musical (dans): online

De leerkrachten brengen de leerlingen op de hoogte ivm verdeling van de groepen.

We zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van fysiek kunstonderwijs nooit kan gehaald worden in het afstandsonderwijs. Onze leerkrachten staan voor een heuse opdracht. Waar mogelijk kijken ze in welke vorm er eventueel afstandsonderwijs kan aangeboden worden: online-les; insturen van opnamemateriaal; insturen van een opdracht; het online meevolgen in een fysieke les;… We blijven gaan voor kwaliteitsvol kunstonderwijs: meer dan ooit een noodzaak.

Algemene richtlijnen:

- mondmaskerplicht voor alle leerlingen vanaf 6 jaar

- eenrichtingsverkeer op school

- hygiënemaatregelen (regelmatig handen wassen; ontsmetten)

- bij koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, verkoudheid,… blijf je best thuis